معرفی هتل های شهر مسکو

MARRIOT IMPERIAL…

ماریوت ایمپریال …

شهر : مسکو

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

9

renaissance mona…

رنسانس مسکو مونا…

شهر : مسکو

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

9.5

hilton moscow le…

هیلتون مسکو لنین…

شهر : مسکو

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.4

hilton garden inn

هیلتون گاردن این

شهر : مسکو

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

9.2