معرفی هتل های شهر آنکارا

هتل متروپولیتن

Metropolitan Hotel Ankara

هتل متروپولیتن

ratimg-5

شهر : آنکارا

room-service

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.3

هتل میرا پالاس

Meyra Palace

هتل میرا پالاس

ratimg-5

شهر : آنکارا

room-service

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.5

هتل نیو پارک

New Park Hotel

هتل نیو پارک

ratimg-5

شهر : آنکارا

room-service

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.5

هتل دمونتی

Demonti Ankara

هتل دمونتی

ratimg-4

شهر : آنکارا

room-service

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

7.2