معرفی هتل های شهر سن‌پترزبورگ

renaissance st. …

رنسانس سن پترزبو…

شهر : سن‌پترزبورگ

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.4

grand cathrine p…

گرند کاترین پالاس

شهر : سن‌پترزبورگ

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.9

Ambassador

آمباسادور

شهر : سن‌پترزبورگ

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.5