معرفی هتل های شهر پوکت

Neptuna hotel

هتل نپتونا

شهر : پوکت

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

7.5

Avista Hideaway

آویستا هایدوی

شهر : پوکت

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.3

BAUMAN RESIDENCE

بومان رزیدنس

شهر : پوکت

سرویس های هتل

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

7.9

The ASHLEE Plaza…

اشلی پلازا پاتونگ

شهر : پوکت

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

7