معرفی هتل های شهر کندی

هتل تیلانکا

Thilanka Hotel

هتل تیلانکا

ratimg-3

شهر : کندی

room-service

سرویس های هتل

HB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.5

هتل کندی گاردن ویلا

Kandy Garden Villa

هتل کندی گاردن ویلا

ratimg-4

شهر : کندی

room-service

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.5

هتل ارلز ریجنت

Earl's Regent Kandy

هتل ارلز ریجنت

ratimg-4

شهر : کندی

room-service

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.5

هتل ریوندل

Rivendell Hotel

هتل ریوندل

ratimg-5

شهر : کندی

room-service

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

9.2