معرفی هتل های شهر کندی

Cinnamon Citadel…

سینامون سیتادل ک…

شهر : کندی

سرویس های هتل

HB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.1

Mahaweli Reach H…

هتل ماهاولی ریچ

شهر : کندی

سرویس های هتل

HB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

6.4

Grand Kandyan Ho…

هتل گرند کندیان

شهر : کندی

سرویس های هتل

HB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.5

Earl's Regency H…

هتل ارلز ریجنسی

شهر : کندی

سرویس های هتل

HB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8