معرفی هتل های شهر دوحه

shaza hotel doha

شازا هتل دوحه

شهر : دوحه

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.5

B PREMIER DOHA

بی پریمیر هتل دو…

شهر : دوحه

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

9

IBIS HOTEL

هتل ایبیس دوحه

شهر : دوحه

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

4.5