معرفی هتل های شهر مسکو

Sheraton Palace …

شرایتون پالاس مس…

شهر : مسکو

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

9.5

INTERCONTINENTAL…

اینترکنتیننتال ه…

شهر : مسکو

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.8

Art Moscow Voyko…

هتل آرت مسکو ویک…

شهر : مسکو

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.5

Marriott Moscow …

هتل ماریوت گرند …

شهر : مسکو

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.8