معرفی هتل های شهر استانبول

Swissotel The Bo…

سوئیس اوتل د بوس…

شهر : استانبول

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.9

Sofitel Istanbul…

هتل سوفیتل تکسیم

شهر : استانبول

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.6

Divan Istanbul

دیوان استانبول

شهر : استانبول

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.5

The Westin Istan…

وستین هتل

شهر : استانبول

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.4