معرفی هتل های شهر کلمبو

هتل اوشن اج سوییتز

Ocean Edge Suites & Hotel, Colombo

هتل اوشن اج سوییتز

ratimg-4

شهر : کلمبو

room-service

سرویس های هتل

HB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

6.2

هتل رامادا بای ویندهام

Ramada Colombo

هتل رامادا بای ویندهام

ratimg-4

شهر : کلمبو

room-service

سرویس های هتل

HB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

7.4

هتل استوارت بای سیتروس

Steuart by citrus

هتل استوارت بای سیتروس

ratimg-3

شهر : کلمبو

room-service

سرویس های هتل

HB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.1

هتل رادیسون کلمبو

Radisson Hotel Colombo

هتل رادیسون کلمبو

ratimg-4

شهر : کلمبو

room-service

سرویس های هتل

HB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.1