معرفی هتل های شهر کلمبو

Jetwing Colombo …

جت وینگ کلمبو سون

شهر : کلمبو

سرویس های هتل

HB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.6

hilton colombo

هیلتون کلمبو

شهر : کلمبو

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.2

Cinnamon Lakesid…

سینامون لیک ساید…

شهر : کلمبو

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.3

Granbell Hotel C…

هتل گرنبل کلمبو

شهر : کلمبو

سرویس های هتل

HB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.7