معرفی هتل های شهر پاتایا

Grande Centre Po…

هتل گرند سنتر پو…

شهر : پاتایا

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

9

Dusit Thani Patt…

دوسیت تانی پاتایا

شهر : پاتایا

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.3

AVANI Pattaya Re…

آوانی پاتایا ریز…

شهر : پاتایا

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.5

Pullman Pattaya …

پولمن پاتایا هتل…

شهر : پاتایا

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

7.9