معرفی هتل های شهر باتومی

HOTEL BLOOM

هتل بلوم

شهر : باتومی

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

9

Aqua Batumi Hote…

هتل و آپارتمان آ…

شهر : باتومی

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

7.9

Best Western Pre…

بست وسترن پرایمر

شهر : باتومی

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.3

Hotel Sanapiro

ساناپیرو

شهر : باتومی

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

7.7