معرفی هتل های شهر بالی

The Apurva Kempi…

د آپوروا کمپینسک…

شهر : بالی

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

9.2

Conrad Bali

هتل کنراد

شهر : بالی

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

9.0

Sofitel Bali Kut…

سوفیتل بالی نوسا…

شهر : بالی

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.1

AYANA Resort and…

هتل آیانا ریزورت…

شهر : بالی

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.8