معرفی هتل های شهر کوآلالامپور

هتل مایا

Maya Hotel

هتل مایا

ratimg-5

شهر : کوآلالامپور

room-service

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

7.8

هتل دبلیو پی

WP Hotel

هتل دبلیو پی

ratimg-4

شهر : کوآلالامپور

room-service

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

7.2