تور سنت پترزبورگ + مسکو 18 خرداد 1402

انتخاب تعداد اقساط

مبلغ پیش پرداخت

0

تومان

مبلغ اقساط ماهانه

0

تومان

جمع کل بازپرداخت

0

تومان
دانلود فایل پکیج

تهران (شروع تور) 1402/03/18

IKA
فرودگاه امام خمینی
LED
فرودگاه پالکوو
Nordwind
ECONOMY
ساعت پرواز
16:30
مدت پرواز
04:30

سن‌پترزبورگ (4 شب اقامت)

LED
فرودگاه پالکوو
SVO
فرودگاه شرمیتوو
Nordwind
ECONOMY
ساعت پرواز
13:55
مدت پرواز
01:30

مسکو (3 شب اقامت)

SVO
فرودگاه شرمیتوو
IKA
فرودگاه امام خمینی
Nordwind
ECONOMY
ساعت پرواز
00:35
مدت پرواز
04:30

تهران (پایان تور) 1402/03/26

دو تخته

36,990,000

+ 120

یک تخته

46,990,000

+ 120

کودک با تخت

33,990,000

+ 120

کودک بدون تخت

24,990,000

+ 120

نوزاد

5,000,000

+ 120

دو تخته

43,990,000

+ 120

یک تخته

55,490,000

+ 120

کودک با تخت

38,490,000

+ 120

کودک بدون تخت

26,490,000

+ 120

نوزاد

8,900,000

+ 120

دو تخته

51,990,000

+ 120

یک تخته

69,990,000

+ 120

کودک با تخت

46,990,000

+ 120

کودک بدون تخت

27,990,000

+ 120

نوزاد

8,900,000

+ 120