تور بدروم ویژه 30 شهریور 1402 (پرواز مستقیم)

انتخاب تعداد اقساط

مبلغ پیش پرداخت

0

تومان

مبلغ اقساط ماهانه

0

تومان

جمع کل بازپرداخت

0

تومان
دانلود فایل پکیج

تهران (شروع تور) 1402/06/30

IKA
فرودگاه امام خمینی
حمل و نقل هوایی
BJV
فرودگاه بین المللی میلاس
ایران‌ایرتور
None
ساعت پرواز
00:15
مدت پرواز
03:00

بدروم (6 شب اقامت)

BJV
فرودگاه بین المللی میلاس
حمل و نقل هوایی
IKA
فرودگاه امام خمینی
ایران‌ایرتور
None
ساعت پرواز
04:30
مدت پرواز
03:00

تهران (پایان تور) 1402/07/06

.خدمات : بلیط رفت و برگشت ، ترانسفر ، اقامت در هتل ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی

دو تخته

27,220,000

یک تخته

32,960,000

کودک با تخت

22,220,000

کودک بدون تخت

21,990,000

نوزاد

2,590,000

دو تخته

30,880,000

یک تخته

38,810,000

کودک با تخت

25,220,000

کودک بدون تخت

21,990,000

نوزاد

2,590,000

دو تخته

31,550,000

یک تخته

39,940,000

کودک با تخت

22,220,000

کودک بدون تخت

21,990,000

نوزاد

2,590,000

دو تخته

34,540,000

یک تخته

42,040,000

کودک با تخت

22,560,000

کودک بدون تخت

21,990,000

نوزاد

2,590,000

دو تخته

38,210,000

یک تخته

47,530,000

کودک با تخت

-6,000,000

کودک بدون تخت

-4,000,000

نوزاد

2,590,000

دو تخته

38,870,000

یک تخته

48,530,000

کودک با تخت

29,220,000

کودک بدون تخت

21,990,000

نوزاد

2,590,000

دو تخته

38,870,000

یک تخته

48,530,000

کودک با تخت

29,220,000

کودک بدون تخت

21,990,000

نوزاد

2,590,000

دو تخته

39,540,000

یک تخته

49,530,000

کودک با تخت

22,560,000

کودک بدون تخت

21,990,000

نوزاد

2,590,000

دو تخته

39,540,000

یک تخته

49,530,000

کودک با تخت

22,560,000

کودک بدون تخت

21,990,000

نوزاد

2,590,000

دو تخته

41,540,000

یک تخته

52,530,000

کودک با تخت

22,560,000

کودک بدون تخت

21,990,000

نوزاد

2,590,000

دو تخته

43,870,000

یک تخته

56,020,000

کودک با تخت

22,890,000

کودک بدون تخت

21,990,000

نوزاد

2,590,000

دو تخته

52,190,000

یک تخته

84,830,000

کودک با تخت

23,220,000

کودک بدون تخت

21,990,000

نوزاد

2,590,000

دو تخته

53,190,000

یک تخته

86,830,000

کودک با تخت

23,560,000

کودک بدون تخت

21,990,000

نوزاد

2,590,000

نرخ کودک با تخت براساس 1 کودک محاسبه شده است در صورت رزرو 2 کودک ، نرخ های کودک نرخ های کودک با تخت تغییر خواهد کرد.