معرفی هتل های شهر پوکت

kalima resort

کالیما ریزورت

شهر : پوکت

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.6

oceanfront beach

اوشن فرانت بیچ

شهر : پوکت

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.4

the nature phuket

نیچر پوکت

شهر : پوکت

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.5

indigo phuket pa…

هتل ایندیگو پوکت…

شهر : پوکت

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.9