معرفی هتل های شهر پوکت

Ibis Phuket Pato…

ایبیس پوکت پاتونگ

شهر : پوکت

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

7.9

Deevana Plaza Ph…

دیوانا پلازا

شهر : پوکت

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.6

Fishermen’s Harb…

فیشرمن هاربر

شهر : پوکت

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

7.1

Sleep With Me ho…

اسلیپ ویت می

شهر : پوکت

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8