معرفی هتل های شهر استانبول

Istanbul Dora Ho…

هتل دورا استانبول

شهر : استانبول

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

6.6

Actuel Life Hotel

هتل اکچوال لایف

شهر : استانبول

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

6.5

The Artisan Ista…

هتل آرتیسان استا…

شهر : استانبول

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.3

Kaya Madrid Hotel

هتل کایا مادرید

شهر : استانبول

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

7.6