معرفی هتل های شهر استانبول

Gezi Bosphorus h…

هتل گزی بسفروس

شهر : استانبول

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.7

Point Hotel Taks…

هتل پوینت تکسیم

شهر : استانبول

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.5

The Artisan Ista…

هتل آرتیسان استا…

شهر : استانبول

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

8.3

Elite World Pres…

هتل الیت ورد پرس…

شهر : استانبول

سرویس های هتل

BB

امتیاز هتل در سایت بوکینگ

7.4